EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Blue Saimaa Oy – Y-tunnus: 2378199-7
Kyläniementie 1190, 56350 Kyläniemi
Puh. +358 40 735 4021
info@bluesaimaa.fi
www.wildfishbites.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Häkkinen
Puh. +358 40 735 4021
info@bluesaimaa.fi

3. Rekisterin nimi

Blue Saimaa -asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelin
  • Sähköposti
  • Ostetut palvelut ja tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan verkkokaupan tilauslomakkeilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Blue Saimaa Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Blue Saimaa Oy:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Blue Saimaa Oy:n -rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.